Create Custom blog page or insert posts in any page as carousel or masonry blocks. Category ids can be filtered, means you can display posts from specific category or categories only. To start follow the steps bellow

1. Open the recent posts shortcode.
2. Select or fill in desired options

Category Id (optional)  :  Add ids of categories to filter, keep it blank for all categories (single or comma separated)
Number of item  :  Specify the number of recent posts to show.
Number of columns  :  Specify number of columns.
Show/hide item category labels  :  Show or hide category levels.
Show as carousel  : Show as carousel or masonry blocks

3 Column Carousel Example :

0

Heavyload và 5 công cụ stress test hiệu năng CPU của Laptop tốt nhất.

Khi mua một chiếc Laptop hoặc máy tính đề bàn – Desktop, thì bước kiểm tra này là quan trọng nhất để bạn đánh giá tổng thể chiếc máy tính của bạnRead More...
By : Hungtech | Th8 21, 2020
0

Cách kiểm tra laptop cũ đã qua sử dụng

Mua máy tính qua sử dụng nhập khẩu từ Mỹ là một lựa chọn khôn ngoan và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn chất lượng bạn cầnRead More...
By : Hungtech | Th8 21, 2020
0

Phân biệt ý nghĩa các loại CPU

Giới thiệu chung Bộ vi xử lý là bộ phận quan trọng nhất trong chiếc máy tính, các nhà sản xuất máy tính phát hành các sản phẩm đa dạng cho cácRead More...
By : Hungtech | Th8 21, 2020

 

3 Column 6 Item Masonry Example :

0

Heavyload và 5 công cụ stress test hiệu năng CPU của Laptop tốt nhất.

Khi mua một chiếc Laptop hoặc máy tính đề bàn – Desktop, thì bước kiểm tra này là quan trọng nhất để bạn đánh giá tổng thể chiếc máy tính của bạnRead More...
By : Hungtech | Th8 21, 2020
0

Cách kiểm tra laptop cũ đã qua sử dụng

Mua máy tính qua sử dụng nhập khẩu từ Mỹ là một lựa chọn khôn ngoan và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn chất lượng bạn cầnRead More...
By : Hungtech | Th8 21, 2020
0

Phân biệt ý nghĩa các loại CPU

Giới thiệu chung Bộ vi xử lý là bộ phận quan trọng nhất trong chiếc máy tính, các nhà sản xuất máy tính phát hành các sản phẩm đa dạng cho cácRead More...
By : Hungtech | Th8 21, 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *